Locus Advice - Lokaluthyrning - Fastighetsförsäljning - Förvaltning

01 Nov 2016

Vattenkraftsvägen 5 är såld och tillträdd. Köpet avsågs som förvaltningsobjekt. Locus Advice fyllde samtliga vakanser i fastigheten innan bolaget avyttrades. Kontakta Locus Advice för mer information.

01 Nov 2016

Träffgatan 7 är såld och tillträdd. Fastigheten såldes som en utvecklingsfastighet till privat aktör. För mer information, kontakta Locus Advice.

01 Nov 2016

Locus Advice har överlåtit en butikslokal i Tyresö View. Lokalen kommer innefatta verksamhet inom skönhetsvård. Kontakta Locus Advice för mer info.

09 sep 2016

Locus Advice har hyrt ut 800 kvm industrilokal och kontorsyta till Jobbverket i Tyresö med adress Plogstigen 3.  

29 aug 2016

Locus Advice har hyrt ut 500 kvm i Länna Företagsområde. Fastigheten kommer vara nyckelfärdig att flytta in i under våren 2017. Hyresgästen är en grossist inom trävaruhandel.