Locus Advice - Lokaluthyrning - Fastighetsförsäljning - Förvaltning

21 maj 2018

Locus Advice breddar sin service Locus Advice stärker nu sitt serviceutbud genom att kunna anvisa kunder till Tessin.se och deras crowd funding-plattform, vilket vi på Locus Advice ser som ett bra komplement till våra befintliga tjänster. Ihop med bankernas hårdare krav på utlåning av kapital kan ytterligare medel behöva säkras upp för att ha möjlighet […]

20 Dec 2016

Locus Advice får i uppdrag att anvisa hyresfastighet i Borgholm/Öland bestående av 10 lägenheter samt lokaler i markplan. Kontakta oss för mer information och visning.

04 Nov 2016

Locus Advice har i förtroendeuppdrag fått av BRF KV Kompassen att identifiera en möjlig köpare av fastigheten Söderby 1:764. Försäljningen avser bolagsaffär. För mer information och promemoria, kontakta Locus Advice.

01 Nov 2016

Vattenkraftsvägen 5 är såld och tillträdd. Köpet avsågs som förvaltningsobjekt. Locus Advice fyllde samtliga vakanser i fastigheten innan bolaget avyttrades. Kontakta Locus Advice för mer information.

01 Nov 2016

Träffgatan 7 är såld och tillträdd. Fastigheten såldes som en utvecklingsfastighet till privat aktör. För mer information, kontakta Locus Advice.