20 Dec 2016

Hyresfastighet i Borgholm

Locus Advice får i uppdrag att anvisa hyresfastighet i Borgholm/Öland bestående av 10 lägenheter samt lokaler i markplan.

Kontakta oss för mer information och visning.

← Back to index