21 maj 2018

Locus Advice & Tessin.se

Locus Advice breddar sin service

Locus Advice stärker nu sitt serviceutbud genom att kunna anvisa kunder till Tessin.se och deras crowd funding-plattform, vilket vi på Locus Advice ser som ett bra komplement till våra befintliga tjänster.

Ihop med bankernas hårdare krav på utlåning av kapital kan ytterligare medel behöva säkras upp för att ha möjlighet att påbörja byggnationen eller komma vidare i förvärvet av den fastighet man planerar för. Tessins crowd funding-plattform är ett perfekt komplement för att se till att proessen inte stannar upp av finansiella skäl.
För framförallt byggaren, men också Locus Advice, som kommer in i steg två i processen när det ska hyras ut eller säljas, påverkas detta mycket positivt då byggaren och Locus Advice kan hålla ledtiderna nere, ända från idéstadie till verkställande, fram till uthyrning eller försäljning av objektet.

Vi ser mycket fram emot att få anvisa Er i rätt riktning för Era fastighetsprojekt!

 

Lite mer information om Tessin:

Tessin grundades 2014 och är Nordens första och största crowd funding-plattform för fastigheter. Sedan start har dom förmedlat med än 850 MSEK till 75 fastighetsprojekt och fastighetsförvärv genom plattformen.

Bakom Tessin.se står bolag som Stronghold Invest, (Newsec/Datscha/Niam) och NFT Ventures (Bonnier).

← Back to index