04 Nov 2016

Markörgatan 2 – Inkommet anvisningsuppdrag

Locus Advice har i förtroendeuppdrag fått av BRF KV Kompassen att identifiera en möjlig köpare av fastigheten Söderby 1:764. Försäljningen avser bolagsaffär.

För mer information och promemoria, kontakta Locus Advice.

← Back to index