25 apr 2017

Överlåtelse Skarpnäck

Locus Advice överlåter lager och kontor i Skarpnäcks företagsområde om totalt 640 kvm.

Case: Överlåtelse av lokal  för befintlig hyresgäst som behöver flytta till annan ort med verksamheten.
Problem: Ny hyresgäst behövde till stora delar lagerdelen och en mindre del av kontoret.
Lösning: Grannverksamheten som är trångbodd tar över del av lager och kontor som tillträdande hyresgäst ej behöver. Grannverksamheten är också byggherre för uppdelningen av de nya brandcellerna. Båda verksamheter sitter nu på nya femåriga hyreskontrakt.