01 Nov 2016

Träffgatan 7 – Såld

Träffgatan 7 är såld och tillträdd. Fastigheten såldes som en utvecklingsfastighet till privat aktör.

För mer information, kontakta Locus Advice.

← Back to index