01 Nov 2016

Vattenkraftsvägen 5 – Såld – Locus Advice

Vattenkraftsvägen 5 är såld och tillträdd. Köpet avsågs som förvaltningsobjekt.
Locus Advice fyllde samtliga vakanser i fastigheten innan bolaget avyttrades.

Kontakta Locus Advice för mer information.

← Back to index