Locus Advice

04 Nov 2016

Locus Advice har i förtroendeuppdrag fått av BRF KV Kompassen att identifiera en möjlig köpare av fastigheten Söderby 1:764. Försäljningen avser bolagsaffär. För mer information och promemoria, kontakta Locus Advice.

01 Nov 2016

Vattenkraftsvägen 5 är såld och tillträdd. Köpet avsågs som förvaltningsobjekt. Locus Advice fyllde samtliga vakanser i fastigheten innan bolaget avyttrades. Kontakta Locus Advice för mer information.

01 Nov 2016

Träffgatan 7 är såld och tillträdd. Fastigheten såldes som en utvecklingsfastighet till privat aktör. För mer information, kontakta Locus Advice.