Locus Advice - Lokaluthyrning - Fastighetsförsäljning - Förvaltning

25 apr 2017

Locus Advice överlåter lager och kontor i Skarpnäcks företagsområde om totalt 640 kvm. Case: Överlåtelse av lokal  för befintlig hyresgäst som behöver flytta till annan ort med verksamheten. Problem: Ny hyresgäst behövde till stora delar lagerdelen och en mindre del av kontoret. Lösning: Grannverksamheten som är trångbodd tar över del av lager och kontor som tillträdande hyresgäst […]